Hoşgeldiniz

 

Hoşgeldiniz

Okul hayatımıza uluslararası ve ulusal düzeyde 21. Yüzyılın eğitim becerilerini  kurumların eğitim bilimcileriyle uzun  süren istişarelerle değerlendirerek başladık.Modern eğitimin savunucularının her geçen gün yeni bir madde ekleyip çıkarttığı bu belirsiz süreçte  uzlaşmaya varabildiğimiz tek konu öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu ve tüm becerilerin başında geldiğidir.

Eğitimin her aşamasında üstün akademik başarıya ulaşmak için gereken bütün donanımları sağladıktan sonra ders programımıza ders dışı etkinlikler ve topluma hizmet projeleri yerleştirerek geniş dünya görüşüne sahip yurttaşlar yetiştirebilmek için klasik öğretmen merkezli okul müfredatından uzaklaştık.

Disiplinler arası tutarlı ve bütüncül bir eğitim anlayışıyla dünyaya anlamlı katkılar sağlamak için takım çalışmaları,problem çözme becerileri,bağımsız düşünebilme yetilerini kazandırabilmek için akademik ve müfredat dışı pek çok deneyimi yoğun bir çalışma hayatı ile sunarak tutkularını beceriye dönüştürmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Her süreci ön analizden geçirilmiş yaratıcılığını ve araştırmacılığını geliştirebilen bütün fırsatların sağllandığı öğrencilerimizin hem ülkemizin hem de dünyanın geleceğinde söz sahibi olacağına gönülden inanmaktayız.